GP.INVEST ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ.

 Ngày 4/11/2021, Chủ đầu tư GP.INVEST trao tặng Sở y tế tỉnh Phú Thọ các vật tư, thiết bị y tế phục vụ Công tác phòng chống dịch Covid 19 với trị giá 500 triệu đồng. Đồng thời trao tặng Phường Minh Nông (Thành Phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ) 30 triệu đồng để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

Theo GP.INVEST