Phát biểu của Hiệp Hội các nhà thầu xâu dựng Việt Nam.

   Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CPĐT BĐS Toàn Cầu – Nguyễn Quốc Hiệp tại hội nghị Thủ Tướng Chính Phủ với doanh nghiệp.

   Chủ đề: Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển kinh tế.