Công trường Dự án The Nine trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội

Tuân thủ Chỉ thị giãn cách xã hội của UBND Thành Phố Hà Nội, Dự án The Nine tạm thời dừng thi công từ ngày 25/7.

Công tác thi công tại The Nine luôn chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước, chịu sự giám sát của các cơ quan chính quyền địa phương cùng sự quan sát của cộng đồng dân cư quanh khu vực Dự án.

Hiện tại, công tác thi công cơ bản đã hoàn thiện. GP.Invest sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ sau giai đoạn giãn cách xã hội để Dự án bàn giao đúng tiến độ tháng 2/2022.

Theo GP.INVEST