CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KĐT TÂY NAM VIỆT TRÌ

Ngày 1/5/2022, Chủ đầu tư GP.INVEST chính thức triển khai công tác thi công san lấp mặt bằng tại Dự án Khu đô Thị Tây Nam Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Đây là Dự án trọng điểm của GP.INVEST trong giai đoạn Năm 2022 – 2025. GP.INVEST đang gấp rút triển khai công tác thi công hạ tầng, nhằm đảm bảo tiến độ công bố Dự án vào Q4/2022.

Theo GP.INVEST