CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÂY NAM VIỆT TRÌ

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KĐT TÂY NAM VIỆT TRÌ Ngày 1/5/2022, Chủ đầu...

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc giải phóng mặt bằng tại Việt Trì

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc giải phóng mặt bằng tại Việt Trì  ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  2022

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  2022. Thời gian14 giờ...

Đối thoại chuyên đề: “Nhận diện chân thực vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế”

Đối thoại chuyên đề: “Nhận diện chân thực vai trò của thị trường bất động...

GP.INVEST – 15 NĂM KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM

GP.INVEST – 15 NĂM KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM    Ngày 15/4/2022 vừa qua, Lễ kỷ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

       Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 –...

PHÒNG PHÁP CHẾ & KIỂM SOÁT NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ : PHỤ TRÁCH PHÁP CHẾ BỘ PHẬN : PHÒNG...

KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU&QLDA (CHỦ ĐẦU TƯ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ : KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU&QLDA (CHỦ ĐẦU...

KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUYÊN VIÊN P. QLDA (CHỦ ĐẦU TƯ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  VỊ TRÍ : KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUYÊN VIÊN P....