PHÒNG PHÁP CHẾ & KIỂM SOÁT NỘI BỘ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ : PHỤ TRÁCH PHÁP CHẾ BỘ PHẬN : PHÒNG...

KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU&QLDA (CHỦ ĐẦU TƯ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ : KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU&QLDA (CHỦ ĐẦU...

KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUYÊN VIÊN P. QLDA (CHỦ ĐẦU TƯ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  VỊ TRÍ : KỸ SƯ XÂY DỰNG – CHUYÊN VIÊN P....