Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

   Ngày 06/4/2023, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu (GP.INVEST) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với kế hoạch phát triển nhiều dự án lớn trong năm 2023.   

   Tại Đại hội, các cổ đông đều đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sxkd năm 2022. Trong khi phần lớn các công ty cùng ngành nghề phải cắt giảm nhân lực, cắt giảm lương và thu hẹp quy mô thì GP.INVEST vẫn phát triển vững vàng, mở rộng thêm quỹ dự án, đảm bảo công ăn việc làm, lương thưởng cho người lao động và duy trì cổ tức cho cổ đông, tất cả các chỉ tiêu đạt được đều cao hơn mức kỳ vọng trong bối cảnh khủng hoảng nặng nề và khó khăn chung của nền kinh tế.

   Đại hội cũng đã biểu dương Ông Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ đã cùng Ban điều hành công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 với nhiều sáng tạo, nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời, linh hoạt để đạt được kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận một cách tối đa; đảm bảo ổn định đời sống công ăn việc làm, tiền lương cho người lao động; có tầm nhìn chính xác nên công tác chuẩn bị nguồn công việc cho năm 2023 và những năm tiếp theo được thực hiện một cách tích cực, đảm bảo công ăn việc làm cho công ty trong nhiều năm, mang lại giá trị tiềm năng cho Công ty.

   Đại hội cũng đã thông qua các nội dung tờ trình và quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 15%.

   Về kế hoạch triển khai các dự án trong năm 2023, công ty sẽ tập trung đẩy mạnh mở rộng quỹ đất thông qua các hoạt động thúc đẩy đầu tư, tham gia các thương vụ M&A và thông qua đấu giá tại các địa bàn giàu tiềm năng trong nước. Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài, xây dựng thương hiêu uy tín của GP.Invest sẽ được quan tâm chú trọng.

Theo TK HĐQT GP.INVEST