GP.INVEST NỖ LỰC ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ TẠI DỰ ÁN THE NINE

   Dịch bệnh gây ra nhiều trở ngại, song GP.Invest vẫn giữ vững cam kết bàn giao dự án The Nine vào tháng 2/2022. Hai tháng vừa qua, bối cảnh Hà Nội giãn cách xã hội, toàn bộ công trình xây dựng trên địa bàn phải tạm dừng thi công nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cam kết của các chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động bằng mọi phương án, GP.Invest hiện vẫn nỗ lực đảm bảo đúng tiến độ dự án The Nine.

Dịch bệnh gây ra nhiều trở ngại, song GP.Invest vẫn giữ vững cam kết bàn giao dự án The Nine vào tháng 2/2022.

 

   Hai tháng vừa qua, bối cảnh Hà Nội giãn cách xã hội, toàn bộ công trình xây dựng trên địa bàn phải tạm dừng thi công nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến cam kết của các chủ đầu tư về tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động bằng mọi phương án, GP.Invest hiện vẫn nỗ lực đảm bảo đúng tiến độ dự án The Nine.

Theo GP.INVEST