HÀNH TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA NHIỆM KỲ 2023 -2028

Công ty CP đầu tư BĐS Toàn Cầu đã tổ chức thành công Đại Hội công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

✅ Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017- 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng:

– Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Những mặt công tác thực hiện có kết quả tốt là tự tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn.

– Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đối với đoàn viên có sự chuyển biến, hiệu quả và thực chất, gắn bó sát với quyền và lợi ích của người lao động và của doanh nghiệp.

– Công tác phối hợp chỉ đạo, vận động đoàn viên triển khai thực hiện các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao tay nghề việc làm, cũng như đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo, từ thiện; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm chỉ đạo với quyết tâm cao; có đổi mới trong công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức các hoạt động có hiệu quả.

✅Đại hội được đón đồng chí Lê Thị Kim Huệ – UV Ban thường vụ Quận uỷ – UV BCH LĐLĐ TP. Hà Nội – Chủ tịch LĐLĐ Quận đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

✅ Đại hội đã nghe tham luận và các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên cho các những hoạt động Công đoàn trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, đồng chí Hoàng Thị Anh Thư  được tín nhiệm bầu là chủ tịch công đoàn công ty khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028

  

Theo Công Đoàn Đống Đa