Thành lập cụm công nghiệp Thái Tân (Nam Sách) rộng khoảng 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng

Thành lập cụm công nghiệp Thái Tân (Nam Sách) rộng khoảng 75 ha, tổng vốn...