Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhà thầu xây dựng đóng góp lớn trong sự phát triển của đất nước

   Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhà thầu xây dựng đóng góp lớn trong...