Hành trình GP.INVEST cùng Đại hội Công đoàn cơ sở Quận Đống đa nhiệm kỳ 2023-2028

HÀNH TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ QUẬN ĐỐNG ĐA NHIỆM KỲ 2023 -2028...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023

   Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 2023. Thời gian 14 giờ...

The Nine lọt Top 10 sản phẩm dẫn đầu thị trường bất động sản năm 2022 – 2023

   The Nine lọt Top 10 sản phẩm dẫn đầu thị trường bất động sản...